In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.
Alle dingen zijn door Hem gemaakt, en zonder Hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
In Hem is Leven, en het Leven is het Licht voor de mensen. En het Licht schijnt in de duisternis maar de duisternis heeft er geen grip op
Dit is het waarachtige Licht wat ieder mens verlicht, was in de wereld gekomen. De wereld die door Hem gemaakt is: maar de wereld heeft Hem niet herkend.
Hij is gekomen tot zijn volk, maar zijn volk heeft Hem niet aangenomen. Maar zoveel Hem aangenomen hebben dien heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven
Niet door geweld, niet door eigen inspanning of door de wil van iemand anders maar die uit God geboren worden.
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoont: vol van genade en waarheid.
Niemand heeft ooit God gezien maar de eniggeboren Zoon die uit de Vader is, heeft Hem aan ons bekend gemaakt.

BART.COMPANY

WEBDESIGN